Rabu, 18 Mei 2016

Rukun Islam dan Rukun Iman

Ari pirang – pirang rukun islam eta aya 5,
 1. Nyaksi kana saestuna kalakuan sareung tingkah teu aya deui pangeran anu hak di ibadahan anging Alloh, sareng saestuna kanjeung Nabi Muhammad Saw utusan Alloh
 2. Ngadeugkeun sholat
 3. Ngaluarkeun zakat
 4. Shaum (puasa) di bulan Ramadhan
 5. Munggah Haji kabaitulloh ka jalma anu kawasa dijalanna.
Ari pirang –pirang rukun Iman eta aya 6:
 1. Kudu ngimankeun anjen ka Alloh
 2. Ka pirang –pirang malaikatna Alloh
 3. Ka pirang – pirang kitabna Alloh
 4. Ka pirang –pirang Rosul na Alloh
 5. Ka Poe Akhir ( Hari kiamat)
 6. Kana papasti, tegesna saena papasti sareung awonna papasti ( Qodo dan Qodar) eta tetep ti Alloh Ta’ala.
Ari ma’na na Lafadz لَا اِلَهَ اِلَّا الَّلهْ eta teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan kalawan hak dina ayana anging Alloh.