Jumat, 13 Mei 2016

Rangkuman Sifat – sifat

1. Huruf Hamzah ngabogaan 5 sifat : Jahar,syiddah, ishmat, infitah, istifal.

2. Huruf Ha ngabogaan 5 sifat : Hames, rokhwah, istifal, infitah, ishmat.

3. Huruf ‘Ain ngabogaan 5 sifat : jahar, tawasut, istifal, infitah, ishmat.

4. Huruf ha ngabogaan 5 sifat : Hames, rokhwah, istifal, infitah ishmat.

5. Huruf Ghin ngabogaan 5 sifat : jahar, isti’la, infitah, rokhwah, ishmat.

6. Huruf Kho ngabogaan 5 sifat ; Hames, Rokhwah, isti’la, infitah, ishmat.

7. Huruf Qof ngabogaan 6 sifat : jahar, syiddah, isti’la, qolqolah, ismat, infitah.

8. Huruf Kaf ngabogaan 5 sifat : hames, syiddah, istifal, infitah, ismath.

9. Huruf Jim ngabogaan 6 sifat : Jahar, syiddah, istifal, infitah, qolqolah, ishmat.

10. Huruf Syin ngabogaan 6 sifat : hames, rokhwah, istifal, infitah, ishmat, tafasyi.

11. Huruf Ya ngabogaan 5 sifat : Jahar, rokhwah, istifal, infitah, ishmat.

12. Huruf Dlod ngabogaan 6 sifat : jahar, rokhwah, infitah, istifal, ismat, istitholah.

13. Huruf Lam ngabogaan 6 sifat : jahar, tawasut, istifal, infitah, idzlaq, inchirof.

14. Huruf Nun ngabogaan 5 sifat : jahar, tawasut, istifal, infitah, idzlaq.

15. Huruf Ro ngabogaan 7 sifat ; jahar, tawasut, istifal, infitah, idzlaq, inchirof, takrir.

16. Huruf Tho ngabogaan 6 sifat : Jahar, syiddah, ithbaq, isti’la, qolqolah, ishmat.

17. Huruf Ta ngabogaan 5 sifat : hames, syiddah, infitah, isifal, ismath.

18. Huruf Dal ngabogaan 6 sifat : jahar, syiddah, qolqolah, infitah, istifal, ismath.

19. Huruf Shod ngabogaan 6 sifat : isti’la, itbaq, ishmat, shofir, hames, rokhwah.

20. Huruf Sin ngabogaan 6 sifat : Hames, rokhwah, istifal, infitah, ishmat, shofir.

21. Huruf Zay ngabogaan 5 sifat : Jahar, rokhwah, infitah, ishmat, shofir.

22. Huruf Zdo ngabogaan 5 sifat : jahar, ithbaq, isti’la, ishmat, rokhwah.

23. Huruf Dzal ngabogaan 5 sifat : jahar, rokhwah, istifal, infitah, ishmat.

24. Huruf Tsa ngabogaan 4 sifat : Hames, rokhwah, istifal, ismat.

25. Huruf Fa ngabogaan 5 sifat : Hames, rokhwah, istifal, infitah, idzlaq.

26. Huruf Wau ngabogaan 6 sifat : jahar, istifal, infitah, ishmat, rokhwah, layin.

27. Huruf Ba ngabogaan 6 sifat : jahar, qolqolah, syiddah, istifal, infitah, idzlaq

28. Huruf Mim ngabogaan 5 sifat : jahar, tawasuth, infitah, istifal, idzlaq.

29. Huruf Mad nyaeta Alif, Wau, Ya ngabogaan 5 sifat : jahar, rokhwah, istifal, infitah, ishmat.