Sabtu, 04 Juni 2016

Syarat Sholat Qosor

Syarat Sholat di Qosor ada 7 :

1. Kabuktian itu Jalma lelempangan dina 2 pamondokan
(terbukti perjalanan sampai membutuhkan 2 penginapan)

2. Lelempanganna nu dimeunangkeun (perjalanan yang dibolehkan)

3. Nyaho kana meunangna Qosor(mengetahui pada bolehnya melaksanakan Qosor)

4. Nganiatan Qosor dina takbirotul Ikhrom ( berniat Qosor pada saat takbirotul Ikhrom)

5. Sholatna anu 4 Roka’at ( sholat yang boleh di Qosor hanya Sholat yang berjumlah 4 roka’at)

6. Ulah ngamakmum itu Jalma anu bade sholat Qosor ka jalma anu nyampurnakeun dina 1 juz sholatna itu jalma ( jangan menjadi makmum jika ingin meng-Qosor kepada seseorang yang ingin melaksanakan sholat sempurna)

7. Langgengna lelempangan (henteu balik deui ka lembur asal) , ( langgeng nya perjalanan yaitu tidak kembali lagi pada kampung asal)

Pengharaman Wanita Haid

Pangharaman Jalma Haid aya 10

1. Sholat
2. Thowaf
3. Nyabak Mashab (tulisan arab)
4. Mawa Mashab
5. Cicing dijero masjid
6. Maca Qur’an
7. Puasa
8. Di Talaq
9. Ngaliwat dijero masjid (upami sieun kana ucrat-acret na geutih)
10. Dialap suka

Hapunten upami aya nu benten, tapi upami dicermati zaman baheula benteun sareng zaman ayeuna, tapi mun leuwih sae kangge jalmi nu haid ngajauhan kana pangharaman anu 10 ieu.
sumber  = Safinah