Sabtu, 04 Juni 2016

Pengharaman Wanita Haid

Pangharaman Jalma Haid aya 10

1. Sholat
2. Thowaf
3. Nyabak Mashab (tulisan arab)
4. Mawa Mashab
5. Cicing dijero masjid
6. Maca Qur’an
7. Puasa
8. Di Talaq
9. Ngaliwat dijero masjid (upami sieun kana ucrat-acret na geutih)
10. Dialap suka

Hapunten upami aya nu benten, tapi upami dicermati zaman baheula benteun sareng zaman ayeuna, tapi mun leuwih sae kangge jalmi nu haid ngajauhan kana pangharaman anu 10 ieu.
sumber  = Safinah