Jumat, 13 Mei 2016

Makhorijul Huruf

Makhroj huruf nyaeta tempat kaluarna saban-saban huruf hijaiyah anu 28. Makhorijul huruf aya dina 17 tempat, sarta anu 17 aya dina 5 tempat.

Katartibannana Makhorijul huruf anu 5 :

1. Makhroj Jaufiyah, nyaeta sora huruf anu kaluar dina kolowong baham dina waktu ngucapkeun huruf, anu hurufna aya 3 Alif, Wau, Ya . Syaratna kudu disukunkeun

2. Makhroj Halqiyah, nyaeta sora huruf anu kaluar dina jero genggerong anu hurufna 6, sarta anu 6 aya dina 3 tempat.

a. Dina makhroj AQSHOL HALQY (puhu genggerong), anu hurufna aya 2 : Hamzah, Ha

b. Dina makhroj WASATHUL HALQY (tengah – tengah genggerong) anu hurufna aya 2 : ‘Ain, ha

c. Dina makhroj ADNAL HALQY ( tungtung genggerong) anu hurufna aya 2 : Ghin, Kho.

3. Makhroj Lisaniyah, nyaeta sora huruf anu kaluar dina sakitar letah, anu hurufna aya 18, sarta anu 18 aya dina 10 tempat

a. Dina Makhroj AQSHOL LISAN (puhu letah) bari nempel saeutik kana eulak-eulakan. Anu hurufna aya 1 : Qof

b. Dina makhroj AQSHOL LISAN BA’DA MAKHROJ QOF bari nempel kana lalangit, anu hurufna aya 1 : Kaf

c. Dina makhroj WASATHUL LISAN ( tengah – tengah letah ) bari nempel kana lalangit, anu hurufna aya 2 : Jim, Syin, Ya

d. Dina makhroj IHDA HAFATAYIL LISAN (salah sahiji sisi letah) rek belah katuhu atawa belah kenca bari nempel kana careham. Ngan ceuk ulama leuwih alus anu belah kenca, anu hurufna aya 1 : Dlod

e. Dina makhroj HAFATAYIL LISAN BA’DA MAKHROJ DLOD (sisi letah hareup), bari nempel kana gugusi hareup belah luhur. Hurufna aya 1 : lam

f. Dina makhroj THORFUL LISAN ( tungtung letah), bari nempel kana gugusi hareup belah luhur, anu hurufna aya 1 : Nun

g. Dina makhroj BAINA THORFUL LISAN (antara tungtung letah jeung tungtung dua huntu hareup belah luhur). Anu huruf na 3 : Zay, Shin, Shod.

h. Dina makhroj THORFUL LISAN WA ATHROFITSANAYAIN AL-ULYAIN ( tungtung letah jeung tungtung dua huntu hareup belah luhur), anu hurufna aya 3 : Zdo, Tsa, Dzal.

i. Dina makhroj ZHOHRUTHORFULLISAN (tungtung letah hareup), bari nempel kana puhu dua huntu hareup belah luhur, anu hurufna aya 3 : Ta, Tho, Dal

j. Dina makhroj THORFUL LISAN MA’A ZHOHRIHI ( tungtung lisan belah luar). Anu hurufna aya 1 : Ro.

4. Makhroj Safawiyah nyaeta sora huruf anu kaluar tina biwir dua, atawa oge sok disebut makhroj syafatain. Anu hurufna aya 4, sarta anu 4 aya dina 2 tempat.

a. Dina makhroj BATHIN SYAFATISSUFLA ( Jero biwir handap), bari nempel kana tungtung huntu dua hareup luhur. Hurufna aya 1 : Fa

b. Dina huruf BAINA SYAFATAIN (diantara biwir dua). Hurufna aya 3 : Wau, Ba, Mim.